Velkommen til

Kildekrog Grundejerforening

 

 12/7 2022

SÅ ER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022 KLAR - SE NEDENFOR

 

30/5 2022

Der er observeret Japansk pileurt i foreningen. Planten er invasiv og skal bekæmpes, da den breder sig og rødderne kan ødelægge fundamenter, dræn og kloakker.

 

22/4 2022:

1) Husk at forslag til årets generalforsamling skal indsendes inden 31. maj. Vi satser på generalforsamling d. 31/7 2022. Indkaldelse udsendes senere pr. e-mail.

2) Vejene - især Kildevej - er i dårlig stand. I løbet af maj istandsættes Kildevej og dele af Fridasvej. Istandsættelsen bliver i år mere grundig end tidligere og dermed dyrere. Det betyder, at vi vil forelå en kontingensforhøjelse og videre, at vi må prioritere og dermed udskyde istandsættelse af de øvrige veje til de næste år.

3) Generelt er trafikken steget en del, især uden for sommersæsonen. Blandt andet diverse varevogne fra leverandører belaster vejene, især i forår og efterår, hvor vejene er våde og bløde.  

 

13/2/2022 Opdateret offentlig adresseliste tilføjet

 

 For jer, der bygger: Husk at bede jeres entreprenør rette vejen op ud for egen matrikel, når byggearbejdet er afsluttet.

 KØR LANGSOMT PÅ VORES GRUSVEJE.                                                      

Indkaldelse2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 31/7 2022 med bilag.