Velkommen til

Kildekrog Grundejerforening

 

15/10 2019: Region Hovedstaden har besluttet, at man ikke længere planlægger råstofudvinding i området omkring Tegners Museum.

6/9 Referat af ordinær generalforsamling 2019 tilføjet.

2/8 2019 Opdateret offentlig adresseliste tilføjet

 26/4 2019

Der er indlagt ny tegninger over drænsystemet under "Information" tillige med fotos af TV-inspektion.

Bestyrelsen er i kontakt med vores entreprenør m.h.p. reparation af huller i vejene.

 6/3 2019

 For jer, der bygger: Husk at bede jeres entreprenør rette vejen op ud for egen matrikel, når byggearbejdet er afsluttet.